Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης

Δείτε τη Λίστα του Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης σε Ο.Ε.  εδώ