Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
28-7-2016 Ανακοίνωση προς Παρόχους Κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι καθημερινά πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένο το excel που θα βρείτε  εδώ στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyd6@eede.gr