Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
25-8-2016 Σχετικά με τα παραστατικά των προγραμμάτων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε παραστατικό που αφορά τα προγράμματα κατάρτισης (π.χ. δελτία αποστολής σίτισης, τιμολόγια σίτισης, τιμολόγια ενοικίασης αιθουσών, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτών κ.λπ.), θα πρέπει να εκδοθεί στα στοιχεία του Παρόχου κατάρτισης και όχι στα στοιχεία του Φορέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.

Επιπλέον, στην αιτιολογία κάθε παραστατικού θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Κωδικός προγράμματος κατάρτισης (π.χ. ΕΕΔΕ/ΑΤΤΙΚΗ/ΑΘΗΝΑ/01)
  • Ενέργεια «Β.1 – Επαγγελματική Κατάρτιση»,
  • Κωδικός Έργου «EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities»,
  • Στοιχεία τόπου υλοποίησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη)