Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
26-10-2016 Έντυπα Λήξης

Σύμφωνα με τις παρ. 8.1 και 8.2 της Πρόσκλησης για τους παρόχους κατάρτισης, κάθε πάροχος θα πρέπει αυστηρά εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης να αποστείλει στον φορέα της Ένωσης με τον οποίο συνεργάστηκε μία σειρά από δικαιολογητικά. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη λίστα των δικαιολογητικών και εδώ για να κατεβάσετε σχετικά έντυπα λήξης τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν